Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE

JESTEŚMY WŚRÓD NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Jesteśmy szkołą realizującą nowatorskie projekty edukacyjne, szczególnie te mające na celu upowszechnienie nauki programowania.

W dzisiejszych czasach często mówi się, że programowanie to trzeci język.

Obecnie nasza szkoła jest partnerem projektu B2E"ICT Business to education" realizowanego przez Technopark Pomerania.
Kontynuując działania projektu pragniemy nadal uczestniczyć w popularyzacji języków programowania, co umożliwi dostosowanie oferty kształcenia do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy branży IT.

Wobec widocznego wzrostu zapotrzebowania na pracę informatyków - programistów oraz wykorzystując doświadczenia realizowanego projektu, podejmujemy już dziś działania informacyjne i promocyjne związane z podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Programowanie staje się jedną z najważniejszych umiejętności we współczesnym społeczeństwie. Dlatego warto inwestować w rozwijanie pasji i umiejętności komputerowych, które wykraczają poza obsługę programów.

Organizator

Patronat