Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE

Zakres tematyczny konkursu

 • Geneza rozwoju systemów operacyjnych.
 • Komponenty składowe komputerów. Zasady ich funkcjonowania. Stosowane nazewnictwo. Standaryzacja.
 • Historia powstania i rozwoju komputerów.
 • Komputer jako narzędzie służące do rozwiązywania problemów. Wpływ rozwoju komputerów na zmiany i rozwój technologii różnych dziedzin życia.
 • Najważniejsze urządzenia wejścia/wyjścia.
 • Geneza rozwoju języków programowania komputerów:
  • języki wysokiego i niskiego poziomu,
  • interpretery,
  • kompilatora,
  • języki systemów baz danych (SQL),
  • języki wysokiego poziomu (C/C++, PASCAL, JAVA, Python, inne...),
 • Systemy liczbowe. Najczęściej stosowane i znane systemy liczbowe w informatyce.
 • Porty rozszerzeń komputera. Geneza ich rozwoju. Obowiązujące standardy.
 • Algebra Bool'a - podstawy.
 • Urządzenia w sieciach komputerowych: pasywne, aktywne.
 • Pojęcie algorytmu.
 • Budowa i podstawowe zasady działania procesora.
 • Architektura i rodzaje pamięci komputera.
 • Nazewnictwo i rozszerzenia plików. Popularne rozszerzenia plików.
 • Pojęcia związane z siecią Internet. Protokoły sieciowe wykorzystywane w internecie.
 • Jądra systemów operacyjnych: hybrydowe, mikrokernelowe.
Organizator

Patronat