Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2019-01-13

Informacje o przeprowadzeniu Konkursu

I etap Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" zostanie zrealizowany 18 stycznia. Do 14 stycznia (do północy) nauczyciele mają możliwość zgłoszenia szkoły do Konkursu. Natomiast do 16 stycznia (do godz. 12:00) nauczyciele, którzy otrzymają login i hasło (na adres e-mail szkoły), mogą zgłosić swoich uczniów za pomocą panelu Opiekuna.


Organizatorzy Konkursu, w zaistniałej sytuacji przygotowali platformę, za pomocą której uczniowie (zgłoszeni przez nauczyciela) otrzymają login i hasło oraz potrzebny link. W piątek, 18 stycznia, w wyznaczonym przedziale czasowym dla każdej szkoły (informacja zostanie podana w e-mailu), KAŻDY UCZESTNIK będzie miał możliwość przystąpienia do Konkursu niekoniecznie w sali komputerowej w szkole. Będzie mógł do tego wykorzystać telefon, tablet czy komputer domowy.


Wierzymy, że taka organizacja Konkursu usprawni działania nauczycieli i uczniów, a także rozwieje obawy rodziców, ze względu na fakt, że nasz Konkurs jest konkursem dodatkowo punktowanym w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.Powrót

Organizator

Patronat