Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2020-01-20

20 stycznia zostanie zamknięta rejestracja szkół!

I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w czwartek 23 stycznia. Do 20 stycznia (do północy) nauczyciele mają możliwość zgłoszenia szkoły do Konkursu. Natomiast do 21 stycznia (do godz. 16:00) nauczyciele, którzy otrzymają login i hasło (na adres e-mail szkoły), mogą zgłosić swoich uczniów za pomocą panelu Opiekuna.

Organizatorzy Konkursu przygotowali platformę, za pomocą której uczniowie (zgłoszeni przez nauczyciela) otrzymają login i hasło oraz link. W czwartek, w wyznaczonym przedziale czasowym dla każdej szkoły (informacja zostanie podana w e-mailu), uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do Konkursu.Powrót

Organizator

Patronat