Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE

Rejestracja do 11. edycji "SCI#CODE" otwarta!

W poniedziałek, 29 stycznia 2024 r., rozpoczęła się rejestracja do 10. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" organizowanego przez Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

W poniedziałek, 12 lutego, proces rejestracji dobiegnie końca. Tak, jak rok temu, nauczyciele-opiekunowie, za pomocą formularza, zgłaszają w pierwszej kolejności szkołę, a po naszej akceptacji - dodają uczniów za pomocą swojego panelu nauczyciela (dane do logowania wysyłane są na adres email szkoły po akceptacji Organizatora w ciągu 48 godzin).

Przy rejestracji uczniów należy podać imię, nazwisko, klasę oraz poprawny adres e-mail ucznia. Na podstawie tych informacji zostaną wygenerowane dane do logowania do systemu konkursowego w I etapie. W przypadku podania niepoprawnego adresu e-mail ucznia, nie otrzyma on danych do uczestnictwa w konkursie.

I etap (on-line) szkołach odbędzie się w piątek, 16 lutego, według ustalonego i przesłanego wcześniej harmonogramu. Będzie to test składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Konkurs "SCI#CODE" objęty jest Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz ujęty jest w wykazie zawodów wiedzy ZKO. Oznacza to, że Laureaci uprawnieni są do uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Punkty przyznawane są zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi. W latach poprzednich osoby zajmujące miejsca I-III otrzymywały dodatkowe 2 punkty w procesie rekrutacji.

Partnerami Konkursu są:

  • Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie,
  • Stowarzyszenie "Klaster ICT Pomorze Zachodnie",
  • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Pomerania",
  • Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • NCDC S.A.,
  • Codelab Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału!Powrót

Organizator

Patronat