Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2024-02-15

Informacje o harmonogramie Konkursu (I etap, 16 lutego)

W środę (14 lutego) do wszystkich uczestników zostały rozesłane szczegółowe informacje mailowe dotyczące sposobu logowania się do konkursu (login, hasło tymczasowe, adres platformy). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam".

Jeżeli któryś uczestnik nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu natychmiast na adres code@sci.edu.pl. Prosimy również o sprawdzenie poprawności danych, zalogowanie się na konto, zmianę hasła. Po zalogowaniu do panelu konkursowego w aktywnym kursie należy sprawdzić przydział do wyznaczonej grupy czasowej.

Do nauczycieli-opiekunów również zostały wysłane maile informacyjne o sposobie przeprowadzenia Konkursu (szkoła, data, godzina/grupa). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś nauczyciel nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu na adres: code@sci.edu.pl.

W I etapie uczestnicy zmierzą się z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru (abcd). Każdy uczestnik przydzielony jest do konkretnej grupy (informacja znajduje się w mailu) i tylko w tym przedziale czasowym może wziąć udział w Konkursie.

PODZIAŁ NA GRUPY GODZINOWE (piątek, 16 lutego):

  • GRUPA 1 - 10:00-10:50
  • GRUPA 2 - 11:00-11:50

System automatycznie zamknie test po upływie podanego czasu i wtedy nie będzie już możliwości jego edycji. Test będzie aktywny przez 40 minut od momentu przystąpienia do niego przez Uczestnika.

Jednakże nie dłużej niż do wyznaczonej godziny zamknięcia. Przykładowo (dla grupy 1):

  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu o godz. 10:09 - będzie miał na jego rozwiązanie całe 40 minut;
  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu o godz. 10:12 - będzie miał odpowiednio mniej czasu, gdyż system automatycznie zamknie test o godz. 10:50.

Życzymy powodzenia!
Organizatorzy KonkursuPowrót

Organizator

Patronat