Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2014-03-16

Szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia konkursu

W poniedziałek, 17 marca, do godziny 15, do wszystkich uczestników Konkursu zostaną wysłane e-maile z informacjami i danymi potrzebnymi do przystąpienia do Konkursu w dniu 19 marca. Opiekunowie zostaną również mailowo poinformowani o sposobie i dokładnej godzinie przeprowadzenia I etapu Konkursu.

W przypadku nieotrzymania e-maila prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli tam również go nie będzie - prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego problemu na adres code@sci.edu.plPowrót

Organizator

Patronat