Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2014-03-17

Informacje rozesłane do uczestników i opiekunów

W poniedziałek, do godz. 15, zostały wysłane do wszystkich uczestników (uczniów) informacje mailowe dotyczące sposobu logowania się do konkursu. W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś uczestnik nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu na adres code@sci.edu.pl. Prosimy również o postępowanie z instrukcją zawartą w mailu.

Do nauczycieli-opiekunów również zostały wysłane maile informacyjne o sposobie przeprowadzenia Konkursu (data, godzina, informacje o pytaniach i punktowaniu, adres platformy). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś nauczyciel nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu na adres: code@sci.edu.plPowrót

Organizator

Patronat