Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2014-03-18

Już jutro I etap Konkursu!

W środę, 19 marca, rozpocznie się pierwszy etap Konkursu Informatycznego "SCI #code". W miniony poniedziałek - do Uczestników oraz Opiekunów - zostały wysłane wszystkie potrzebne informacje odnośnie jego przeprowadzenia (adres platformy konkursowej, login, hasło).

W pierwszym etapie Uczestnicy zmierzą się z losowymi 30 pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru (abcd). Wśród nich 20 pytań będzie punktowanych za 1 punkt, a 10 - za 2 punkty.

Uczestnicy (według szkół), zostali podzieleni na cztery grupy czasowe i tylko w tych przedziałach czasowych mogą podejść do Konkursu:

  • grupa 1 - 09.00-09.50
  • grupa 2 - 10.00-10.50
  • grupa 3 - 11.00-11.50
  • grupa 4 - 12.00-12.50

System automatycznie zamknie test po upływie podanego czasu i wtedy nie będzie już możliwości jego edycji. Test będzie aktywny przez 40 minut od momentu przystąpienia do niego. Jednakże nie dłużej niż do wyznaczonej godziny zamknięcia. Przykładowo (dla grupy 1):

  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu najpóźniej o godz. 9.10 - będzie miał na jego rozwiązanie całe 40 minut;
  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu o godz. 9.11 lub później - będzie miał odpowiednio mniej czasu, gdyż system automatycznie zamknie test o godz. 9.50.

Życzymy powodzenia!
Organizatorzy KonkursuPowrót

Organizator

Patronat