Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2015-02-24

Informacje mailowe na temat Konkursu!

W środę (do południa) do uczestników zostaną rozesłane szczegółowe informacje mailowe dotyczące sposobu logowania się do konkursu (login, hasło tymczasowe, grupa czasowa). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś uczestnik nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu natychmiast na adres code@sci.edu.pl. Prosimy również o postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w mailu (tj. sprawdzenia poprawności danych i zalogowanie się na konto).

Do nauczycieli-opiekunów również zostaną wysłane maile informacyjne o sposobie przeprowadzenia Konkursu (data, godzina/grupa, adres platformy). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś nauczyciel nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu na adres: code@sci.edu.pl

W pierwszym etapie uczestnicy zmierzą się z 30 losowymi pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru (abcd). Wśród nich 20 pytań będzie punktowanych za 1 punkt, a 10 - za 2 punkty. Na udzielenie odpowiedzi jest 30 minut. Każdy uczestnik przydzielony jest do konkretnej grupy (informacja zajduje się w mailu) i tylko w tym przedziale czasowym może wziąć udział w Konkursie.

PODZIAŁ NA GRUPY GODZINOWE (piątek, 27 lutego):

  • GRUPA 1 - 9:00-9:40
  • GRUPA 2 - 10:00-10:40
  • GRUPA 3 - 11:00-11:40
  • GRUPA 4 - 12:00-12:40

System automatycznie zamknie test po upływie podanego czasu i wtedy nie będzie już możliwości jego edycji. Test będzie aktywny przez 30 minut od momentu przystąpienia do niego. Jednakże nie dłużej niż do wyznaczonej godziny zamknięcia. Przykładowo (dla grupy 1):

  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu najpóźniej o godz. 9.10 - będzie miał na jego rozwiązanie całe 30 minut;
  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu o godz. 9.11 lub później - będzie miał odpowiednio mniej czasu, gdyż system automatycznie zamknie test o godz. 9.40.

Życzymy powodzenia!

Organizatorzy KonkursuPowrót

Organizator

Patronat