Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2015-03-16

Finał Konkursu SCI#CODE

W sobotę, 28 marca, o godzinie 11:00, odbędzie się drugi etap Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" organizowanego przez Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora - w Technikum przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie (centrum Szczecina, przy placu Rodła, 3. piętro). Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną.

II etap, finałowy, będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 losowo wybranych pytań z zakresu urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, programowania i baz danych. Będą to pytania zamknięte jednokrotnego wyboru za 1 i 2 punkty (odpowiednio 20 pytań i 10 pytań).

Szczegółowny plan finału zostanie rozesłany do uczestników w poniedziałek 23 marca.Powrót

Organizator

Patronat