Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2016-01-12

Rejestracja 3. edycji ruszyła!

W poniedziałek 11 stycznia ruszyła rejestracja do 3. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE". Nauczyciele-Opiekunowie uczniów ze szkół gimnazjalnych mogą zgłaszać w pierwszej kolejności szkoły, a po weryfikacji poprawności danych przez Organizatorów (w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia) wysłane zostaną e-maile z danymi do logowania do systemu konkursowego (link, login i hasło - na adres e-mail szkoły).

Od momentu otrzymania dostępu do panelu administracyjnego Opiekunowie będą mieli czas do 12 lutego (piątek) na poprawne wprowadzenie danych uczniów. Jest w tym czasie możliwość dodawania, usuwania i poprawiania danych. Po 12 lutego dostęp zostanie zablokowany.

Począwszy od tego roku, nie ma konieczności przesyłania do Organizatora wydruku zarejestrowanych osób, natomiast Opiekun musi posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobywch Uczestnika w celach konkursowych od jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Przypominamy, że I etap (on-line) odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) i będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na zamknięte pytania jednokrotnego wyboru (za 1 i 2 pkt).

Zapraszamy do udziału!Powrót

Organizator

Patronat