Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2016-02-17

Informacje szczegółowe na temat Konkursu!

W czwartek (18.02, do południa) do uczestników zostaną rozesłane szczegółowe informacje mailowe dotyczące sposobu logowania się do konkursu (login, hasło tymczasowe, grupa czasowa). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś uczestnik nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu natychmiast na adres code@sci.edu.pl. Prosimy również o postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w mailu (tj. sprawdzenia poprawności danych i zalogowanie się na konto).

Do nauczycieli-opiekunów również zostaną wysłane maile informacyjne o sposobie przeprowadzenia Konkursu (data, godzina/grupa, adres platformy). W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o sprawdzenie folderu "Spam". Jeżeli któryś nauczyciel nie otrzymał maila, prosimy o zgłoszenie tego problemu na adres: code@sci.edu.pl

W I etapie uczestnicy zmierzą się z 30 losowymi pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru (abcd). Wśród nich 20 pytań będzie punktowanych za 1 punkt, a 10 - za 2 punkty. Na udzielenie odpowiedzi jest 30 minut. Każdy uczestnik przydzielony jest do konkretnej grupy (informacja zajduje się w mailu) i tylko w tym przedziale czasowym może wziąć udział w Konkursie.

PODZIAŁ NA GRUPY GODZINOWE (piątek, 19 lutego):

  • GRUPA 1 - 9:00-9:40
  • GRUPA 2 - 10:00-10:40
  • GRUPA 3 - 11:00-11:40

System automatycznie zamknie test po upływie podanego czasu i wtedy nie będzie już możliwości jego edycji. Test będzie aktywny przez 30 minut od momentu przystąpienia do niego przez Uczestnika. Jednakże nie dłużej niż do wyznaczonej godziny zamknięcia. Przykładowo (dla grupy 1):

  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu najpóźniej o godz. 9.10 - będzie miał na jego rozwiązanie całe 30 minut;
  • uczestnik, który rozpocznie rozwiązywanie testu o godz. 9.11 lub później - będzie miał odpowiednio mniej czasu, gdyż system automatycznie zamknie test o godz. 9.40.

Życzymy powodzenia!

Organizatorzy KonkursuPowrót

Organizator

Patronat