Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2016-03-16

Finał 3. edycji Konkursu SCI#CODE

W sobotę, 9 kwietnia, o godzinie 12:00, odbędzie się drugi etap 3. edycji Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" organizowanego przez Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora - w Technikum przy ul. Mazowieckiej 13 w Szczecinie (centrum Szczecina, przy placu Rodła, 3. piętro). Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną.

Szczegółowy plan finału zostanie rozesłany do uczestników we wtorek 5 kwietnia.Powrót

Organizator

Patronat