Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2017-01-02

Rejestracja 4. edycji "SCI#CODE" ruszyła!

W poniedziałek, 2 stycznia, ruszyła rejestracja do 4. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE". Nauczyciele-Opiekunowie uczniów ze szkół gimnazjalnych mogą zgłaszać w pierwszej kolejności szkoły, a po weryfikacji poprawności danych przez Organizatorów (w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia) wysłane zostaną e-maile z danymi do logowania do systemu konkursowego (link, login i hasło - na adres e-mail szkoły).

Od momentu otrzymania dostępu do panelu administracyjnego Opiekunowie będą mieli czas do 20 stycznia (piątek) na poprawne wprowadzenie danych uczniów. Jest w tym czasie możliwość dodawania, usuwania i poprawiania danych. Po 20 stycznia dostęp zostanie zablokowany.

Nie ma konieczności przesyłania do Organizatora wydruku zarejestrowanych osób, natomiast Opiekun musi posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobywch Uczestnika w celach konkursowych od jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Przypominamy, że I etap (on-line) odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek) i będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na zamknięte pytania jednokrotnego wyboru (za 1 i 2 pkt).

Zapraszamy do udziału!Powrót

Organizator

Patronat