Szczecińskie Collegium Informatyczne

Technikum Informatyczne SCI

Konkurs informatyczny SCI#CODE
2019-01-07

Rozpoczęła się rejestracja do 6. edycji Konkursu "SCI#code"!

W poniedziałek, 7 stycznia, rozpoczęła się rejestracja do 6. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" dla uczniów 7-8 klas szkół podstawowych i uczniów 3 klas gimnazjów województwa zachodniopomorskiego. Nauczyciele-Opiekunowie mogą zgłaszać w pierwszej kolejności szkoły. Po weryfikacji poprawności danych przez Organizatorów (w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia) wysłane zostaną e-maile z danymi do logowania do systemu konkursowego (link, login i hasło - na adres e-mail szkoły).


Od momentu otrzymania dostępu do panelu administracyjnego, Opiekunowie będą mieli czas do 15 stycznia (wtorek) na poprawne wprowadzenie danych uczniów. W tym czasie jest możliwość dodawania, usuwania i poprawiania danych. Po 15 stycznia dostęp zostanie zablokowany.


Opiekun musi posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach konkursowych od jego rodzica lub opiekuna prawnego.


Przypominamy, że I etap (on-line) odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 roku (piątek) i będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na zamknięte pytania jednokrotnego wyboru.


Rejestracji można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego.


Konkurs objęty jest honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uzyskanie tytułu laureata uprawnia do otrzymania dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.


Zapraszamy do udziału!Powrót

Organizator

Patronat